Logo
  •  

Om Silverhuset E.V. Holding AB

Silverhuset E.V. Holding AB erbjuder sedan många år olika tjänster till europeiska postorder- och e-handelsföretag. Exempel på tjänster som vi utför är kundtjänst (internet och telefon), olika it-lösningar och olika typer av kampanjsupport. Vi har ett fåtal uppdragsgivare i Sverige och utomlands.

Nedan listas några av våra referensuppdrag där vi sköter kunders kundtjänst med moderna lösningar inom IVR telefoni (Interactive Voice Response system), traditionell telefoni och Internet.

www.kundinfo.se
www.medlemsinfo.dk
www.medlemsinfo.com

Våra lokaler innehåller förutom kontor och kundtjänst, ett modernt logistikcenter om 4500 kvm. Lokalerna är bra belägna nära E18 i Täby, strax utanför Stockholm. Vi har dagliga leveranser mellan oss och Posten i Tomteboda som varje natt täcker stora delar av norra Europa. Vi har sedan länge s.k. tullager, vilket möjliggör import och export utan fördyrande transaktioner för gods från t.ex. Kina.